Month: October 2014

זרקור מהתקשורת

יד שאפתם להיות ראשונים: בגן, בבית ספר, בתיכון ובאוניברסיטה. גם בחתונה שלכם, אתם חייבים להיות ראשונים. עם הזמנות חתונה מלהיבות מבית http://www.invited.co.il תהיו ראשונים. על בטוח! על”ה תיכון למדעים במצעד לפידים הביאו אור ושמחה לעיר לוד שני תלמידים מלוד , יצגו את העיר בסמינר ארצי – “הפרלמנטר הצעיר” תלמידי ישראל במקום ה-16 בפיזיקה, לפני סינגפור […]