Month: July 2013

מושגים בערבית מודרנית

אז גמרתם להתייבש בבית ספר ובלימודים ואתם מצפים להתחיל בחיים האמיתיים? קחו לכם הזמנת חתונה מדהימה מבית http://weddingprint.co.il ותתחילו את החיים האמתיים ברגל ימין! אנתפאצ’ה התעוררות , תסיסה , התפרצות זעם , התקוממות . אוטונומיה אוטונומיה היא זכות לשלטון עצמאי ולהנהגה עצמאית , הניתנת לאזרחים מסוימים או לעדה במדינה כל שהי .  הסכם אוסלו הסכם […]