Month: July 2012

מקורות המים המתוקים בעולם ובישראל

על אף שמו – ארץ – מכוסים למעלה מ-%07 משטח פניו של כדור הארץ במים המעניקים לו צבע כחול. מרבית המים מצויים במאגרים על-קרקעיים מסוגים שונים: אוקיינוסים, אגמים ונהרות. מקווי מים אלו קרויים מים עיליים. מקור המים המתוקים שאנו משתמשים בהם הוא במי גשמים ובהפשרת שלגים. חלק מהם מתאדים, וחלק הופכים למי נגר עילי הזורמים […]

מקורות מים

פיזור לא-אחיד באזורי עולם שונים צריכה מוגברת בארצות תעשייתיות מפותחות ריחוק מוקדי מים ממוקדי אוכלוסייה כריתת יערות ורעיית יתר של צאן גורמים לייבוש קרקע ואי יכולתה לספוח ולאגור מים זיהום מקורות מים ע”י שפכים ביתיים ותעשייתיים כמו כן, קיימים פערים גדולים בין מדינות שונות בנגישות האוכלוסייה למים נקיים. תושבי מדינות אחדות באפריקה ובאסיה, שבהן לכ-%07 […]