Month: December 2009

פינת יצירה

ילד/עדי עבדה ילד קטן,איבד את הדרך. כבר בן עשרים, צלקת בברך. דמעה שזולגת, מדים מוכתמים. לא בדם, בגעגועים. חיים בתוך מלחמות, בואו נירה פרחים בצרורות. כל כך הרבה שנאה.. בואו נפצע מאהבה. לד קטן, הניח פרחים לא בגינה, על קבר אחים. שכח כבר מזמן, איך מחייכים. מלמול שפתיו, תפילת מלאכים. חלוקי נחל, עלים נידפים בהם […]