Month: August 2008

פרויקט התנדבות לקהילה – שכבה י’

בית ספרנו על”ה תיכון למדעים העוסק בעיקר בלימוד דור העתיד , החליט לאחרונה לאמץ את הדור שסיים לא מכבר את בית הספר, וללמד את ילדי העתיד משהו נוסף – התנדבות ועזרה לזולת. פעם בשבוע יוצאת קבוצה מתלמידי שכבת י’ להתנדב ולעזור במרכז יום לקשיש שהוקם סמוך לבית הספר.המתנדבים מקשטים את המרכז, משחקים עם הקשישים, משוחחים […]