Month: February 2008

תפקיד המים בעולם החי והצומח

המים הם תנאי הכרחי לקיום האדם, בע”ח והצמחים. המים הם סביבת החיים של אורגניזמים מימיים , אולם גם באורגניזמים יבשתיים ממלאים המים תפקידים חשובים. כל היצורים מכילים אחוז גבוה של מים ( %56 ממשקל האדם) המצויים בדם, בנוזל הבין-תאי ובתוך התאים. מקומם של המים בתהליכי החיים (פוטוסינתזה, הזעה, עיכול ופירוק, ויסות ריכוז מומסים בתאים ובדם, […]