Month: May 2006

מערכת הייעוץ בבית הספר

מטרת היעוץ לטפח את הרווחה הנפשית של צבור התלמידים בבית הספר לסייע לתלמידים למצות יכולתם הלימודית , על ידי אתור קשיים בלמידה והתאמת דרכי למידה, סיוע בפתרון בעיות אישיות המקשות על הלמידה ומעכבות את ההצלחה, והדרכת מורים בתכנון והנחיית שעורים בנושאים חברתיים – ייעוציים כמו: מניעת השימוש בחומרים ממכרים, חינוך מיני, הכנה לצה”ל, פיתוח קריירה […]