Month: December 2003

דבר העורכת

זהו, דבר העורכת האחרון שאני אכתב לעיתון עלה אחר. מי היה מאמין ש4 שנים יכולות לעבור כל כך מהר? העיתון שלפניכם בהחלט מסכם את החודשים האחרונים שמאז פרשת ה”מורדים” הידועה: “פיוס” בקרב אוכלוסיית ביה”ס ע”י הטיול לחרמון, טיולים שנתיים וחזרה למסלול של שיתוף פעולה בין התלמידים למורים ויצירה בביה”ס. אולי רובכם לא יודעים זאת, אבל […]