Month: October 2002

מושגים בערבית קלאסית

אסנאד שרשרת מסירה . דברי הנביא מחמד הועברו בע”פ מדור לדור עד לחתימת הקוראן ע”י הח’ליף השלישי בשנת 651 לספירה . אמיר אלמואמינין הח’ליף כלומר המושל נקרא גם אמיר אלמואמנין , לכינוי הזה יש מטרה להעניק למושל לא רק שלטון מדיני , אלא גם שלטון דתי , שהרי הוא שליט של כל המאמינים . ג’היליה […]