מקורות מים

פיזור לא-אחיד באזורי עולם שונים

צריכה מוגברת בארצות תעשייתיות מפותחות

ריחוק מוקדי מים ממוקדי אוכלוסייה

כריתת יערות ורעיית יתר של צאן גורמים לייבוש קרקע ואי יכולתה לספוח ולאגור מים

זיהום מקורות מים ע”י שפכים ביתיים ותעשייתיים

כמו כן, קיימים פערים גדולים בין מדינות שונות בנגישות האוכלוסייה למים נקיים. תושבי מדינות אחדות באפריקה ובאסיה, שבהן לכ-%07 מהאוכלוסייה אין נגישות למים נקיים, חשופים למחלות מסוכנות רבות כגון כולרה, דיזנטריה, דלקת קרום המוח ועוד.

בגלל חשיבותם של המים התפתחה ראשית התרבות האנושית ליד מקורות מים מתוקים (מסופוטמיה – נילוס). באיזורינו, שהוא על גבול המדבר, היוו המים גורם מכריע ומרכזי במלחמות שהתקיימו בה. גם כיום טוענים כי המים באיזורינו הם המשאב היקר ביותר, והם שיהיו גורם מרכזי בסיכסוכים עתידיים (סוריה – כנרת, לבנון – חצבני, הסכמי שלום עם ירדן – 55 מליון קוב מי כינרת).