מערכת הייעוץ בבית הספר

מטרת היעוץ לטפח את הרווחה הנפשית של צבור התלמידים בבית הספר

לסייע לתלמידים למצות יכולתם הלימודית , על ידי אתור קשיים בלמידה והתאמת דרכי למידה, סיוע בפתרון בעיות אישיות המקשות על הלמידה ומעכבות את ההצלחה, והדרכת מורים בתכנון והנחיית שעורים בנושאים חברתיים – ייעוציים כמו: מניעת השימוש בחומרים ממכרים, חינוך מיני, הכנה לצה”ל, פיתוח קריירה בעולם משתנה, וכו’. עבודת היועצת בבית הספר כוללת מפגשים אישיים עם תלמידים עפ”י בקשתם, או עפ”י הפניית המחנכים, מפגשים עם הורים, ומפגשים עם קבוצות תלמידים וכיתות לשיחות בנושאים שונים

תעסוקה בכימיה:

מעבדות מחקר ופיתוח
מעבדות אנליטיות וביקורת טיב
תעשייה- תרופות, חומרי הדברה, מזון, פולימרים, נפט, דשנים, ברום…..
רישום פטנטים והגנה משפטית
אקולוגיה
כתיבה מדעית
ניהול, מכירות ושיווק של מוצרים כימיים
היי-טק – הנדסת חומרים

מנתוני משרד המסחר והתעשייה: מדי שנה נדרשים כ-100 כימאים רק לשם תחלופה רגילה
)פרישה, פטירה, החלפת מקצוע( אם מוסיפים לכך הרחבה ופיתוח , נדרשים כ-200 כימאים
שנה בכל הרמות. מדי שנה מסיימים כ-100 סטודנטים את האוניברסיטה בחוג לכימיה. *