מערכות ביוטכנולוגיות – תוכנית לימודים

biotechnologyהביוטכנולוגיה היא ענף מדעי יישומי, העושה שימוש במערכות ביולוגיות (כגון חיידקים, שמרים, פטריות, אצות או תאים וקטעי רקמה מצמחים ומבעלי חיים או אנזימים וחומרים אחרים המופקים מהם), כדי לייצר ולהפיק חומרים בתהליכים טכנולוגיים, לצורכי התעשייה, הרפואה, והחקלאות

על פי הגדרה זו מתמקדת הביוטכנולוגיה בלימוד הבין תחומי של תחומי הביולוגיה השונים (בעיקר ביוכימיה, מקרוביולוגיה, גנטיקה ואימונלוגיה) ואליהם יש להוסיף ידע בכימיה, הנדסה וכלכלה. הביוטכנולוגיה נחשב אחד מתחומי ההיי – טק. ומוכר בשם ביו -טק

מטרות תכנית הלימודים הן להמחיש את מהותו של מדע יישומי רב-תחומי, הנמצא בפיתוח

בכל העולם, ולהציג תהליכים ביוטכנולוגים יישומיים המתבצעים בארץ, בתעשייה וברפואה
תוכנית הלימודים מאורגנת כך שכל תלמיד יקבל את הידע במדעי היסוד ביולוגיה וכימיה, ועל בסיס הידע הזה ייבנה הידע וההבנה של הביוטכנולוגיה

:תוכנית הלימודים
מקצוע יסוד : ביולוגיה בהקף של 5 יחידות לימוד

מערכות ביוטכנולוגיות: בהיקף של 5 יחידות לימוד

2 יחידות מעבדה “ביוכימיה מכשירית” – רכישת מיומנויות בקביעות ביוכימיות מתקדמות החומר כולל השלמות בכימיה ובביוכימיה. בחינת הבגרות בכיתה י”ב

3 יחידות “תהליכים ביוטכנולוגיים” – נושאים המקיפים את תחום הביוטכנולוגיה בחינת הבגרות בנויה מיחידה אחת בכתה י”א ו – 2 יחידותבכיתה י”ב

סיורים במפעלים ביוטכנולוגיים ובמכוני מחקר ישולבו כחלקמתוכנית הלימודים, והם חלק מהחומר המחייב לבחינת הבגרות העיונית