החידות הובאו ע”י ענת דוידי

As you prepare to go back to school, you can earn some money for your upkeep by playing casino games at www.casinoranking.ca.

חידה 1

ישנם ארבעה מדעימניקים הרוצים לעבור דרך מנהרה לחצות נהר. המנהרה חשוכה וצרה. המדעימניקים מפחדים מהחושך ויש ברשותם רק לפיד אחד להאיר את דרכם. רק שני מדעימניקים יכולים לעבור דרך המנהרה בו זמנית וגמד יכול לחצות את המנהרה רק אם הוא או חברו שהולך איתו מחזיקים את הלפיד.

לכל מדעימניק ישנה מהירות מקסימלית בה הוא יכול לחצות את המנהרה:

פינקי: דקה אחת

דומפי: 2 דקות

גרולו: 5 דקות

אזאל: 10 דקות.

כך שאם פינקי ואזאל ילכו יחדיו ייקח להם 10 דקות להגיע לצד השני.

כיצד יתארגנו כך שכולם יגיעו לצד השני במהירות האפשרית?

רמז: הפתרון המובן מאליו שייקח 19 דקות הוא אינו הפתרון המהיר ביותר.

 

חידה 2

לבית יש 5 קירות. לקיר מספר 1 שני חלונות, לקיר מס’ 2 חלון אחד ולשאר הקירות יש שלושה חלונות לכל אחד. אם אתה בתוך הבית ומסתכל החוצה דרך אחד החלונות של קיר מספר 1 אתה פונה צפונה. אם תפתח את החלון ותצא מהבית ותשים את ראשך דרך אותו חלון, תראה את קיר מספר 4 שלו 3 חלונות ועדיין תפנה צפונה. כיצד אפשרי הדבר?